Dane z rynku energii,
narzędzia do zarządzania portfelem

krok 1

1.  Instalujesz nasz dodatek do Excela.

krok 2

2.  Zasilasz modele w szeregi czasowe,
powiadamiamy Cię o publikacji raportów.

krok 3

3.  Wyceniasz klientów,
generujesz projekcje profili i struktur cen.

krok 4

4.  Podejmujesz trafniejsze decyzje.

traderzy

Dla traderów energii

Jeśli handlujesz na RDN, RDB (XBID) lub RB – bezpośrednio lub przez dom maklerski – dostaniesz najbardziej aktualne dane, które wpływają na podaż i popyt na rynku energii. Powiadomimy Cię przy pomocy alertera o publikacji nowych raportów, dot. np. ubytków czy planów pracy KSE. Dzięki nim szybko zidentyfikujesz możliwości optymalizacji swojego portfela.

analitycy

Dla analityków rynku energii

Jeśli wyceniasz klientów, budujesz i walidujesz modele prognostyczne lub zarządzasz ryzykiem na rynku hurtowym – otrzymasz dostęp do kompletnych danych historycznych, na których dokonasz kalibracji modeli oraz do danych bieżących, dzięki którym wyznaczysz prognozę i oszacujesz ryzyko. Dzięki kalkulatorowi wycen szybko wycenisz profil klienta w dowolnym okresie dostawy i wygenerujesz projekcję struktury cen (HPFC) lub profilu klienta.

elektrownia

Oferujemy dane UMM (REMIT) – publikowane na stronach elektrowni i PSE

Najtrudniejsze do pozyskania i obróbki dane o przestojach elektrowni w Polsce. Mają fundamentalny wpływ na poziom cen na rynku bilansującym, dnia bieżącego i następnego.

wtyczka

Dostarczamy
dane Operatora Sieci Przesyłowej

Podstawowe dane o systemie elektroenergetycznym w Polsce: plany i raporty z pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego oraz sprawozdania z rynku bilansującego, np. zapotrzebowanie, generacja, rezerwa mocy, ceny za odchylenie czy za rezerwę mocy.

Jak możesz pracować z danymi?

Dodatek ForecastPower pozwala zaczytać i pogranulować dane w Excelu. Dzięki niemu możesz z łatwością poagregować np. przestoje bloków węgla kamiennego,  brunatnego czy te o mocy powyżej 400 MW.

Mając komplet informacji w postaci szeregów czasowych w Excelu:

  • natychmiast zidentyfikujesz możliwości arbitrażu,
  • łatwo przedstawisz dane na wykresie lub w tabeli,
  • szybko je obrobisz na potrzeby dalszych analiz,
  • zbudujesz i rozwiniesz efektywny model prognostyczny.

dodatek

Co otrzymujesz w ramach subskrypcji?

  • Dostęp do danych REMIT – elektrowni największych grup energetycznych oraz przekazywanych przez PSE,
  • Alerter z bieżącymi powiadomieniami o publikacji nowych raportów (np. ubytki REMIT, plany PSE),
  • Możliwość definiowania własnych kwerend do pobierania i agregowania danych,
  • Narzędzie do definicji i generowania projekcji cen godzinowych (HPFC) i profili zużycia na dowolny okres dostawy,
  • Kalkulator wycen profili zużycia.

demo

Kalendarz świąt i godzin szczytowych

Kalendarz umożliwia podgląd i eksport do arkusza MS Excel świąt państwowych, godzin szczytowych, a także ich liczby za dowolny okres – dla produktów rocznych, kwartalnych i miesięcznych – dla Polski i krajów regionu.

kalendarz

Chcesz wiedzieć więcej?
– zapraszam do kontaktu

Bartek Mróz
+48 22 299 54 27

zdjęcie

Nasi klienci